สัจธรรมแห่งขุนเขา

เนื้อหาสาระสำคัญทั้งหมดของเรื่องเชื่อมโยงระหว่างการดำรงอยู่ของทุกชีวิตและจุดยืนของแต่ละฝักฝ่าย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๒กลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มที่ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางป่าเขาตามธรรมชาติ ที่มีความเชื่อว่าป่าเขาคือชีวิตทั้งหมดของเรา ที่หมายรวมถึงสรรพชีวิตและจิตวิญญาณของป่า หรือเหล่าสัตว์เทพเจ้า โดยมีผู้นำอันสูงส่งที่เรียกว่า “วิญญาณแห่งขุนเขา” เป็นผู้ให้กำเนิดและพรากเอาชีวิตของเราไป และมีเหล่าสัตว์ทวยเทพคอยพิทักษ์ปกปักรักษา

ส่วนกลุ่มตรงกันข้ามดำรงชีวิตอยู่ในเมืองแห่งเหล็ก ภายใต้กรอบความคิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยเน้นไปที่การใช้สิทธิและหน้าที่ตามพระบัญชาขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ เพื่อครอบครองพื้นที่ด้วยอำนาจอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่า โดยอาศัยวัตถุดิบที่มีอยู่ในป่านั่นเอง กลุ่มนี้เชื่อว่าป่าใหญ่ให้ประโยชน์แก่เรา เป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่เราหรือใครๆก็สามารถตักตวงเอาได้ หากรู้ว่าสิ่งใด ให้ผลกำไรคุ้มค่ามากพอต่อการลงทุนลงแรง ตลอดจนรู้วิธีที่จะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และรู้จักช่องทางที่จะเข้าถึงสิทธิโดยชอบธรรม ซึ่งในที่นี้หมายถึง “เหล็ก” แร่ธาตุที่สามารถนำมาทำเป็นอาวุธเพื่อประหัตประหารผู้อยู่ฝ่ายตรงข้ามและป้องกันผู้รุกราน ที่คุณหญิงอิโบฉิใช้เป็นเหตุผลอ้างว่า ตนกระทำอย่างถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะทำตามพระบัญชา

ทั้งสองกลุ่มความเชื่อมาจากทัศนคติการมองโลกที่ไม่เหมือนกัน แตกต่างแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน กลุ่มหนึ่งดำรงชีวิตไปตามสัญชาตญานการเอาตัวรอดเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ทั้งมวลในป่า ภายใต้ห่วงโซ่ทรัพยากรอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งกินกันไปกินกันมาหมุนวนเวียนกันไป ไม่รั่วไหลออกไปข้างนอก ส่วนอีกกลุ่มดำเนินชีวิตไปตามระบบชุมชนที่จัดตั้งขึ้น และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบไปตามความถนัดโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การผลิตตามคำสั่ง หรือให้มากพอสำหรับการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล หรือจำหน่ายจ่ายแจกไปยังที่อื่นๆโดยมีสนนราคาตามจำนวนเงินแล้วแต่ว่าจะตกลงกัน และแบ่งเงินบางส่วนแลกเป็นเสบียงและอาหารกลับมาเพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชน เนื่องจากฝ่ายหลังบุกรุกเข้าถากถางป่ามากขึ้นเรื่อยๆและโต้ตอบฝ่ายปรปักษ์ ด้วยความรุนแรงอยู่เสมอๆ จึงมีผลทำให้การดำเนินชีวิตของทั้งสองฝ่ายเบี่ยงเบนไปจากวิถีปกติที่เคยเป็นมา

ด้วยยึดหลักถือเอาตามความเชื่อและวิถีชีวิตคนละแบบเช่นนี้เอง จึงกลายเป็นตัวแบ่งแยกสองชุมชนในสังคมให้ออกจากกันอย่างสิ้นเชิง เป็นคนละขั้ว เหมือนเป็นเหรียญคนละด้านที่ไม่มีทางมาบรรจบพบและเข้าใจกันได้เลย หากแต่ก็มีชีวิตอื่นอยู่นอกเหนือชุมชนดังกล่าว ในเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป เป็นที่ซึ่งผู้คนดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขอยู่กับธรรมชาติท่ามกลางป่าเขามายาวนาน พวกเขาเหล่านั้นเพิ่งจะได้รับผลกระทบจากการต่อสู้กัน จนเป็นเหตุให้เจ้าชายอชิตากะต้องคำสาป อันเป็นผลพวงมาจากความจงเกลียดจงชังของทั้งสองฝ่ายข้างต้น กลายเป็นรอยแผลประทับแน่นอยู่บนท่อนแขนของเขา การกระทำอันใดก็ตามจากท่อนแขนนี้ ทั้งเพื่อสร้างสรรค์หรือทำลายชีวิตภายใต้ความโกรธเกลียดชิงชังที่มีอยู่ในจิตใจ จะส่งผลให้รอยแผลนี้แผ่ขยายใหญ่โตขึ้นลามออกไปตามเนื้อหนัง ค่อยๆกัดกร่อนชีวิตและจิตใจ กระทั่งสูญเสียความเป็นมนุษย์ไป กลายเป็นปีศาจและตายในที่สุด

ฝ่ายที่อยู่ในเมืองแห่งเหล็ก มีคุณหญิงอิโบฉิเป็นผู้นำ เป็นทั้งผู้ช่วยเหลือเยียวยารักษาคนโรคเรื้อนและผู้หญิงในโรงน้ำชาที่ดำรงชีวิตไปวันๆอย่างไร้ค่า อิโบฉิเป็นคนที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์และทำให้ผู้คนเหล่านี้รู้สึกถึงคุณประโยชน์ของตนเอง กระทั่งยอมอุทิศตนเพื่อเมืองแห่งเหล็ก ทว่าในอีกด้านหนึ่งอิโบฉิก็ทำในสิ่งตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงคือ ทำลายชีวิตอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์(คือไม่ใช่พวกพ้อง) ทำลายต้นไม้ป่าเขาและสรรพชีวิตในธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคขัดขวางงานของเธอ เพราะเหตุว่าเธอมองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตอื่นๆ จึงลงมือเข่นฆ่าผู้รุกรานด้วยตัวเอง ไม่ว่าใครก็ตามที่หวังเข้ามายึดครองหรือทำลายเมืองแห่งเหล็ก ข้ออ้างของการใช้ประโยชน์จากเหล็กนี้ก็คือ เพื่อเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้แก่โลก แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบโดยเปลี่ยนมันมาเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ ประโยชน์นี้เพื่อใคร?กันแน่

การบุกรุกทำลายป่าเขาก็เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการผลิต มิพักจะไปกล่าวถึงการเอาชนะเทพเจ้าแห่งป่าเขาที่ยังไม่เคยมีใครชนะมาก่อน แต่เมื่อมีอาวุธคนธรรมดาก็อาจทำสิ่งที่เหนือธรรมดาได้ คือมีอำนาจเหนือผู้อื่น การมีอาวุธที่สามารถทำลายล้างได้ตามชอบใจนั้น เปิดโอกาสให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาครอบงำใจ จนเป็นความคะนองอยากอวดโอ่ในพลานุภาพของอาวุธที่ตัวเธอเองคิดค้นขึ้นมา กระทั่งถูกนักบวชสอพลอชื่อ”จิกโก้”หลอกใช้ได้อย่างง่ายดาย ดังที่จิกโก้กล่าวกับลูกน้องว่า “งานสกปรก(ฆ่าเทพแห่งป่า)หยั่งนี้ ไปลงมือทำเอง ให้แปดเปื้อนทำไม? 

อิโบฉิอาจเคยเป็นคนฉลาด แต่เมื่อหลงผิดเข้าใจว่าอาวุธสามารถฆ่าแม้กระทั่งเทพเจ้าได้ เธอจึงขาดการไตร่ตรองในสิ่งที่กำลังจะทำให้ดีเสียก่อน ท้ายที่สุดจึงนำหายนะมาสู่เมืองของเธอเองและพวกพ้อง หากไม่มีซานและอชิตากะให้ความช่วยเหลือ ชีวิตของเธอก็คงจบสิ้นไปพร้อมๆกับการฆ่าวิญญานแห่งขุนเขาไปแล้ว

ซาน หรือเจ้าหญิงโมโนโนเกะ เป็นเด็กสาวลูกมนุษย์ที่ถูกโมโร่(เทพเจ้าหมาป่า)เลี้ยงดูดั่งลูกของตัวเอง ซานจึงเป็นส่วนผสมผสานของทั้งมนุษย์และหมาป่า ถูกสอนให้เชื่อตามสัญชาตญานแห่งสัตว์ป่า และทำหน้าที่พิทักษ์รักษาป่าเขาร่วมกันเหมือนเช่นสัตว์ทั้งหลาย เมื่อมีการขนส่งเสบียงไปยังเมืองแห่งเหล็ก ซาน โมโร่และลูกๆจะมาปล้นสะดมเพื่อทำลายอาหารและข้าวของ รวมทั้งล่าเอาสัตว์เลี้ยงไปเป็นอาหาร เมื่อต้นไม้ถูกตัดโค่นในตอนกลางวัน ฝูงลิงก็จะมาช่วยกันปลูกในเวลากลางคืน วิถีชีวิตที่เป็นอยู่เช่นนี้เริ่มบั่นทอนความเชื่อและกำลังใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายในป่า ไม่ว่าเราจะปกป้องและฟื้นฟูป่าเขาเท่าไหร่ ก็ไม่ทันเทคโนโลยีการทำลายของอีกฝ่ายอยู่ดี วิถีชีวิตที่มีแต่ความกดดันบีบคั้นยี่ยงนี้ ส่งผลให้วิธีคิดของฝูงลิงเปลี่ยนไป ถ้าเรากินเนื้อมนุษย์เราจะฉลาดเหมือนมนุษย์เมื่อนั้นจึงจะเอาชนะมนุษย์ได้ จริงหรือ? เพราะเหตุที่ซานมีความเป็นมนุษย์นี่เอง เธอจึงรู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกลิง มันไม่ถูกต้อง ผิดไปจากวิถีดั้งเดิมในธรรมชาติ

ขณะที่ตัวซานเองก็พยายามไปฆ่าอิโบฉิ ด้วยความหวังว่า หากผู้นำตายเรื่องทุกอย่างจะได้ยุติ ทั้งความเชื่อของพวกลิงและของซานเองเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่สอดคล้องตามความเป็นจริง ฆ่าผู้นำและฆ่ามนุษย์อื่นย่อมมีผลสะเทือนและทำให้การผลิตชะงักงันไปบ้าง แต่ในเมื่อการผลิตอาวุธยังมีอยู่ ตัวระบบกลไกการทำงานมันย่อมสรรหาหรือสร้างผู้นำคนใหม่ กลุ่มใหม่ขึ้นมาทดแทนกันอยู่ดี อีกทั้งไม่ต้องพูดถึงเลยว่า มันกระทบวิถีชีวิตของทุกชีวิตโดยตรง เท่ากับว่าที่ทำมาทั้งหมดก็เพื่อทำลายเทือกเถาเหล่ากอของตัวเอง

วิญญาณแห่งขุนเขาภาคกลางคืน

” วิญญาณแห่งขุนเขา ” เปรียบได้กับความมีอยู่ของชีวิต, การดำรงอยู่และการยุติชีวิต อันหมายความเกี่ยวข้องกับการเกิด, ดำเนินไป และการตาย การทำลายความเชื่อถือเรื่องวิญญาณแห่งขุนเขาที่เปรียบเสมือนเทพเจ้าของสรรพ ชีวิตในธรรมชาติของการ์ตูนเรื่องนี้ จึงเปรียบได้กับการปฏิเสธความจริงอันสามัญธรรมดาของชีวิต(เกิด แก่ เจ็บ ตาย) ของทุกๆสิ่งในโลกใบนี้

tumblr_mv90rrIksK1rey868o1_500

เช่นนี้แล้ววิญญาณแห่งขุนเขาก็เป็นอะไรอื่นไม่ได้ นอกจากเป็นความจริงอันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถคงทนอยู่ได้และไม่มีตัวไม่มีตนถาวร ซึ่งความจริงนี้จักคงอยู่คู่โลกจนกว่าจะมีผู้ค้นพบและประกาศเป็นสัจธรรม

ดังนั้นการตัดหัววิญญาณแห่งขุนเขาก็เหมือนกับการพยายามบิดเบือนสัจธรรมและ ทำลายธรรมชาติซึ่งมนุษย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาตินั้นด้วย เช่นเดียวกับที่อีโบฉิบอกให้ทุกคนรอดูและอย่ากลัวในการฆ่าเทพเจ้า ซึ่งนั่นก็คือ เพื่อเป้าหมายสัมฤทธิ์ผลจงอย่ากลัวที่จะทำชั่วใดๆ จงพร้อมที่จะปั้นแต่งความจริงอันบิดเบี้ยว เพื่อโกหกต่อชาวโลกทั้งปวงว่ามีแต่ผู้มีอำนาจเท่านั้นที่พูดความจริง ทว่าเราลืมไปว่าความจริงที่กำลังถูกกล่าวอ้างทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นภาพลวงตาและยังเป็นหลุมพรางลวงใจเราเองอีกด้วย

tumblr_mtrkh9Qi7I1r60ay5o1_500

เป็นธรรมดาของโลก เรามีสิทธิ์ที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆแต่มีสิทธิ์หรือที่จะทำลายสิ่งใดภายใต้กฎธรรมชาติ แต่ใครเล่าจะรู้ว่า สิ่งที่เราทำมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อโลกและชีวิต จนกว่าผลนั้นแสดงความจริงให้เราเห็น เราจะแก้ไขปรับเปลี่ยน หรือว่าดื้อดึงดันที่จะเอาให้ได้อย่างใจเราต่อไป หากเราหัดฟังเสียงต้นไม้ป่าเขาสายน้ำพูดบ้าง เราอาจได้ยินเสียงแห่งความมีชีวิต ซึ่งในชีวิตเราเองอาจไม่เคยหยุดและฟังมันเลย เพราะมัวแต่หลงใหลในอำนาจ ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ ของเหล่านี้ไม่มีคุณค่าเทียบเท่าแม้ลมหายใจของเราเองด้วยซ้ำ เมื่อไหร่ที่เรารู้จักฟังเสียงของสายน้ำ ต้นไม้และป่าเขา เมื่อนั้นจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบชั่วดีของเราก็จะคืนกลับมา สันติสุขก็จะบังเกิดขึ้น และรู้จักทำสิ่งที่ถูกต้องตรงกับความจริงในเวลานั้น

เขียนโดย ญาเฮ ดา (Iechyd Da)

หลังจากเกลาบทความลงไปแล้ว ถึงได้มาเจอของเดิมอยู่กับมิตรเก่าที่สถาบันต้นกล้านี่เอง เอาล่ะใครสนใจเชิญไปที่นี่ http://www.tonkla.org/2006/06/princess-mononoke/

รูปบนสุดมาจาก http://kokorostudio.deviantart.com/art/Princess-Mononoke-Poster-157572850

รูปเจ้าหญิงโมโนโนเกะ อชิตากะ อิโบฉิ และนักบวชจิกโก้ http://www.reviewsontheside.com/reviews/princess_mononoke.html

รูปวิญญาณแห่งขุนเขาภาคกลางคืน http://background-pictures.feedio.net/here-s-a-screenshot-of-the-night-walker-from-princess-mononoke-he-s-a/art110.wikispaces.com*file*view*McAvoy_Siobhan-Princess_Mononoke_nightwalker_screenshot.JPG*33064301*McAvoy_Siobhan-Princess_Mononoke_nightwalker_screenshot.JPG/

รูปวิญญาณแห่งขุนเขาภาคกลางวัน และ รูปอิโบฉิยิงวิญญาณแห่งขุนเขาคอขาด http://wifflegif.com/tags/13093-princess-mononoke-gifs

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s